Současné obsazení - instrumentalisté


KATEŘINA CHUDOBOVÁ (*1965) - flétna, picola, flétna altová a flétny zobcové
Je absolventkou St. konzervatoře v Praze a Hudební fakulty AMU v Praze. Už během studia se věnovala komorní hudbě, ale byla také členkou folkové skupiny Klíč. V současné době koncertuje s komorními soubory Musica a tre, Lyra da camera a Trio Enfonico, se kterým hraje převážně českou soudobou hudbu. Členkou LINHA SINGERS se stala v r. 1988 (ještě jako Vrkočová). Z rodinných důvodů v r. 1990 odešla, ale v r.1994 se vrátila.
JITKA NAVRÁTILOVÁ - cembalo, klavír, elektronické klávesové nástroje
Hru na cembalo vystudovala na Státní konzervatoři v Plzni a následně na Hudební fakultě AMU v Praze. Další zkušenosti získala na interpretačních kurzech v Curychu a ve Stutgartu i na významných mezinárodních soutěžích. V současné době je zvána na domácí i zahraniční podia nejen jako uznávaná sólistka, ale také jako spolehlivý partner orchestrů a různých komorních souborů. Je často vyhledávána pro spolupráci se sólisty z řad instrumentalistů i pěvců. Jako pedagog působí na Státní konzervatoři v Plzni. Členkou LINHA SINGERS od r. 1988.
LUCIE ČISTECKÁ - flétna
Studovala hru na flétnu na konzervatoři v Teplicích. Soukromým studiem pod vedením MgA. Magdaleny Tůmové-Bílkové se její hudební projev dále rozvíjel a své studium završila na Akademii múzických umění v Praze ve třídě prof. Jiřího Válka a prof. Jaroslava Josífka. Několik let působila v Severočeské filharmonii Teplice. Spolupracuje s řadou komorních těles (Primavera kvartet, Guitar Arte Trio, Agon Orchestra, Musica per Cinque). Věnuje se pedagogické činnosti i sólovému hraní (Bendův komorní orchestr, Junior Philharmonic Orchestra Tokyo, Severočeská filharmonie Teplice).
PETR KOŘÍNEK (*1943) - kontrabas
Je absolventem Státní konzervatoře v Brně, obor kontrabas a klavír. Patří už k legendám českého jazzu. Hrál řadu let s S+HQ K. Velebného, Jazz Cellulou L. Décziho, Bigbandem Čs. rozhlasu v Praze, ale spolupracoval též s mnoha významnými sólisty, např. s J. Stivínem, K. Růžičkou, E. Viklickým, J. Vejvodou. Na mezinárodní scéně pak s A. Praskinem, L. Harperem, K. Edwardsem, E. Mangelsdorfem atd. V současné době je pedagogem na Státní konzervatoři J. Ježka v Praze a uměleckým vedoucím souboru Petr Kořínek Jazz Orchestra. Členem LINHA SINGERS od r. 2001.
EDUARD ROUSEK (*1950) - bicí nástroje
V osmi letech začal navštěvovat zákl. uměleckou školu, kde se učil hrát na akordeon a později i na trubku. Ve třinácti letech se stal členem známého dechového orchestru, se kterým koncertoval i v zahraničí. Jako trumpetista se uplatnil ještě i na vojně, ale v sedmdesátých letech se stal už vyhledávaným bubeníkem, který hrál v několika popových i jazzových kapelách. Začal spolupracovat s orchestrem divadla ABC Praha a později i s orchestrem FISYO Praha, se kterým natáčel filmovou hudbu. Členem LINHA SINGERS od r. 1975.

Externí spolupracovníci

IGOR FRONĚK (*1946) - mistr zvuku
Po absolvování gymnázia a Filmové školy v Čimelicích (1966) pracoval v Československém rozhlase v Hradci Králové v různých technických profesích až po mistra zvuku. Od r. 1972 byl slovesným režisérem až do r. 1978, kdy musel z rozhlasu odejít. V letech 1981-82 působil jako zvukař v Černém divadle Jiřího Srnce. V r. 1990 spoluzakládal regionální televizi RTR INTES, od r. 1991 až do zániku v r. 93 byl jejím ředitelem. V letech 1994-97 byl režisérem v Českém rozhlase v Hradci Králové. Od r. 1982 (s přestávkou 1991 až 1995) působí jako zvukový mistr v souboru LINHA SINGERS.
Robert Fischmann - flétna
Absolvoval Pražskou konzervatoř ve třídě prof. Malotína. Během studia na filozofické fakultě se začal věnovat improvizaci, etnickým flétnám a studiu šířeji pojaté lidové hudby. Kromě příčné flétny hraje na irské píšťaly, bulharský kaval či blízkovýchodní náj. Kromě Linha Singers je dále členem skupin Bran, Taliesyn, Irish Dew a Before Breakfast. Působí i jako autor, aranžér, kapelník, či producent.